پروژه های فولاد زرند ایرانیان

معادن زغال سنگ خمرود (Khomroud Mines)
معادن زغال سنگ خمرود (Khomroud Mines)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 43 جاده زرند کوهبنان

میزان پیشرفت پروژه( 42 درصد )

 سی دی کیو (Coke Dry Quenching)
سی دی کیو (Coke Dry Quenching)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان- 7 کیلومتری شهرستان زرند

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )