دستورالعمل رفتاری کسب و کار

دستورالعمل رفتاری کسب و کار

باسمه تعالی

هلدینگ میدکو یک شرکت پیشرو در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور بوده و فعالیت های این شرکت، کارکنان و مسئولان آن مورد توجه مردم و جامعه می باشد. هلدینگ میدکو این باور را دارد که فعالیت های آن در راستای حفظ منافع جوامعی است که در آن فعالیت دارد و این باور در بین مسئولان و کارکنان میدکو وجود دارد که به وجود آمدن حسن ظن و اعتماد در بین طرفین معاملات تجاری میدکو موجب رشد و ارتقای میدکو خواهد بود.

در هلدینگ میدکو ارزش ها و اعتقاداتی وجود دارد که به سبب رعایت آن می توان محیطی سالم و ایمن عاری از نارسایی ها و مشکلات فردی و گروهی را به وجود آورد و بستر مناسبی برای رشد فعالیت ها و ارتقای توان کمی و کیفی فراهم نمود. این ارزش ها و اعتقادها تحت عنوان «دستورالعمل رفتاری کسب و کار میدکو» تهیه شده که لازم است کلیه کارکنان در تمامی سطوح (میدکو، شرکت های تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد) از آن پیروی نمایند.

 

با عنایت به چهل و پنجمین مصوبه جلسه هیأت مدیره میدکو در تاریخ  4 / 11 / 88 ما ارج می نهیم به:

 

  • حفاظت محیط زیست

  • صداقت

  • بهره وری بالا

  • قابلیت اعتماد

  • مسئولیت پذیری

  • احترام متقابل نسبت به یکدیگر

  • عدالت و درستکاری

  • روحیه شهروندی

  • پرهیز از تشریفات زائد اداری