پروژه های فولادزرند

با پروژه های فولاد زرند ایرانیان بیشتر آشنا شوید

پروژه معادن زغالسنگ خمرود (Khomroud Mines)
پروژه معادن زغالسنگ خمرود (Khomroud Mines)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 43 جاده زرند کوهبنان
  • ظرفیت اسمی ورودی : 750 هزار تن در سال

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )

پروژه مجتمع فولاد (STEEL COPLEX)
پروژه مجتمع فولاد (STEEL COPLEX)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان- 7 کیلومتری شهرستان زرند
  • ظرفیت اسمی ورودی : 1/7 میلیون تن در سال
  • میزان اشتغالزایی : 2000

میزان پیشرفت پروژه ( 87 درصد )

پروژه (CDQ (Coke Dry Quenching
پروژه (CDQ (Coke Dry Quenching
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان- 7 کیلومتری شهرستان زرند

میزان پیشرفت پروژه ( 99 درصد )