پروژه های فولاد زرند ایرانیان

استحصال مس از باطله کنسانتره
استحصال مس از باطله کنسانتره
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مجتمع گندله و کنسانتره

میزان پیشرفت پروژه( 2 درصد )

خط انتقال کک
خط انتقال کک
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مجتمع کک سازی

میزان پیشرفت پروژه( 15 درصد )

توسعه پالایشگاه کک سازی
توسعه پالایشگاه کک سازی
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 10 جاده زرند - کرمان . کارخانه کک سازی

میزان پیشرفت پروژه( 5 درصد )

خط ریلی (railroad )
خط ریلی (railroad )
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کارخانه فولاد سازی

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

فاضلاب شهری زرند (municipal sewage)
فاضلاب شهری زرند (municipal sewage)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : شهرستان زرند

میزان پیشرفت پروژه( 50 درصد )

پیش تصفیه خانه (Pre-treatment)
پیش تصفیه خانه (Pre-treatment)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 7 جاده زرند - کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

تصفیه خانه شهر زرند(treatment)
تصفیه خانه شهر زرند(treatment)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 7 جاده زرند - کرمان

میزان پیشرفت پروژه( 7 درصد )

درایر (dryer)
درایر (dryer)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کارخانه کنسانتره

میزان پیشرفت پروژه( 99 درصد )

دیواترینگ(Dewatering)
دیواترینگ(Dewatering)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کارخانه کنسانتره

میزان پیشرفت پروژه( 99 درصد )