هیات مدیره، مدیران، مشاوران

مدیران فولادزرند ایرانیان

هیات مدیره، مدیران، مشاوران
آقای ماشاا.. سهراب نژاد مدیر عامل

info@fooladzarand.ir

علی نظری نژاد مدیر سرمایه انسانی و HSEC

info@fooladzarand.ir

فرشاد قمی مدیر امور مالی

info@fooladzarand.ir

بهروز سعید مدیر بازرگانی

علی صدیقی فر قائم مقام مدیر عامل

حمیدرضا پورده شیخی مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی ، بودجه و توسعه مدیریت

منوچهر زمانی مدیر امور انتظامی-MDS

محمد رضا میر حبیبی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

محمود رضا فرودنیا مدیر مجتمع معدن ،کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن

محمد حسین اشرافی مدیر مجتمع کک سازی و پالایشگاه ها

حسین شهسواری مدیر مجتمع فولاد