مزایده و مناقصه

طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گندله سازی زرند مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند

آگهی تجدید مناقصه عمومی

 

شرکت فولاد زرند ایرانیان در نظر دارد پروژه "طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گندله سازی زرند مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند "را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار نماید.

 1. شماره مناقصه: T99-54
 2. نوع مناقصه : عمومی دو مرحله‌ای
 3. شرح کار: "طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گندله سازی زرند مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند "
 4. مهلت دریافت اسناد : 1399/11/28
 5. تاریخ تحویل اسناد : 1399/12/03
 6. مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه:  1.500.000.000  ریال
 7. مدت انجام کار: 5 ماه شمسی
 8. محل انجام خدمات: استان کرمان – شهرزرند- مجتمع کنسانتره و گندله سازی
 9. دستگاه نظارت: واحد دفتر فنی مجتمع کنسانتره و گندله سازی
 10. تاریخ شروع انجام کار: پس از ابلاغ رسمی
 11. مسئول مرتبط با این مناقصه آقای محمد مهدی اسدی با آدرس ایمیل و شماره‌ی ذیل است و مناقصه گران بایستی  با ایشان ارتباط برقرار نمایند
 12. ایمیل: m.asadabadi@zisco.midhco.com

تلفن: 09398866146  و 03432468710  داخلی 1474

 

مناقصه گران می‌بایست قیمت پیشنهادی خود را پس از مطالعه مدارک، قرارداد و بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط  موجود ارائه نمایند. به‌هرحال پیشنهاددهندگان پس از تحویل اسناد، حق هرگونه ادعا (Claim) و  اعتراض را از خود سلب و اسقاط می‌نمایند.