مزایده و مناقصه

طراحی،تامین متریال و اجرای سیستم اطفاء حریق انبار صنعتی کارخانه کک سازی شماره دو

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فولاد زرند ایرانیان در نظر دارد طراحی،تامین متریال و اجرای سیستم اطفاء حریق انبار صنعتی کارخانه کک سازی شماره دو را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار نماید.

 1. شماره مناقصه:   T99-68
 2. نوع مناقصه : عمومی دو مرحله‌ای
 3. شرح کار: طراحی،تامین متریال و اجرای سیستم اطفاء حریق انبار صنعتی کارخانه کک سازی شماره دو
 4. مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال
 5. مهلت خرید اسناد: از تاریخ  1399/11/21تا 1399/11/26
 6. مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16:00 مورخ 10/12/1399
 7. مدت انجام کار: دو ماه شمسی
 8. محل انجام خدمات: کرمان-زرند- انبار صنعتی کارخانه کک سازی شماره 2
 9. دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد زرند ایرانیان
 10. ارکان مناقصه گزار: دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد زرند ایرانیان
 11. دستگاه نظارت: واحد امور مهندسی و خدمات فنی مجتمع کک سازی و پالایشگاه
 12. تاریخ شروع انجام کار: پس از ابلاغ رسمی
 13. مسئول مرتبط با این مناقصه آقای مهندس اسدی با آدرس ایمیل و شماره‌ی ذیل است و مناقصه گران بایستی  با ایشان ارتباط برقرار نمایند.

ایمیل: m.asadabadi@zisco.midhco.com

تلفن: 09398866146  و 03432468710  داخلی 1474

مناقصه گران می‌بایست قیمت پیشنهادی خود را پس از مطالعه مدارک، قرارداد و بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط موجود ارائه نمایند. به‌هرحال پیشنهاددهندگان پس از تحویل اسناد، حق هرگونه ادعا (Claim) و  اعتراض را از خود سلب و اسقاط می‌نمایند.