مزایده و مناقصه

تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین کارخانه کنسانتره مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند

مدارک و شرایط شرکت در مناقصه

شماره مناقصه: 98020-1-T

نوع مناقصه: عمومی (استانی) دومرحله‌ای

موضوع :

تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین کارخانه کنسانتره مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند

مهلت خرید اسناد: از تاریخ  1398/10/11 تا 1398/10/17

مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16:00 مورخ 1398/10/21

تاریخ بازگشایی پاکات الف : 1398/10/22

تاریخ بازگشایی پاکات ب : 1398/10/22

زمان بازگشایی پاکات ج : پس از بررسی و امتیازدهی پاکات ب

 

 

 

 

 

خلاصه شرح کار مناقصه:

شرکت فولاد زرند ایرانیان در نظر دارد تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین کارخانه کنسانتره مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار نماید.

  1. شماره مناقصه: 1-98020-T
  2. نوع مناقصه : عمومی (استانی) دومرحله‌ای
  3. شرح کار: تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین کارخانه کنسانتره مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند.
  4. مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه 3.000.000.000 ریال می باشد.
  5. مدت انجام کار: 12 ماه شمسی
  6. محل انجام خدمات: مجتمع کنسانتره و گندله سازی زرند
  7. دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد زرند ایرانیان
  8. ارکان مناقصه گزار: دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد زرند ایرانیان
  9. دستگاه نظارت: کارخانه کنسانتره
  10. تاریخ شروع انجام کار: بلافاصله پس از تعیین برنده پس از ابلاغ قرارداد

11-کارشناس مسئول مرتبط با این مناقصه آقای مهندس اکبری با شماره ی 09139682977 می باشد و مناقصه گران بایستی تنها با ایشان ارتباط برقرار نمایند.

لازم به ذکر است که حدود واقعی کار ضمن بازدید از محل اجرای پروژه مشخص می گردد، اما تعهدات مناقصه گران لزوماً به آن محدود نمی شود و مناقصه گران می بایست قیمت پیشنهادی خود را پس از مطالعه مدارک، قرارداد و بازدید از محل ارائه نمایند. به هر حال پیشنهاد دهندگان پس از تحویل اسناد، حق هرگونه ادعا (Claim) و  اعتراض را از خود سلب و اسقاط مي نمايند.