جذب تامین کنندگان فولادزرند ایرانیان

نحوه ورود به وندور لیست شرکت فولاد زرند ایرانیان

برای آگاهی از مراحل ورود به وندور لیست شرکت فولاد زرند ایرانیان  اینجا  کلیک کرده و توضیحات را مطالعه کنید. 

 

ابتدا  فرم پرسش نامه را دانلود کرده و پس از مطالعه راهنمای ابتدای پرسش نامه، فرم را تکمیل کرده و طبق توضیحات به همراه مستندات به آدرس 

supplier-assess@zisco.midhco.com ایمیل نمایید. 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 31247000-034 داخلی 1449 یا 1460 تماس بگیرید.