ویژه نامه توسعه مدیریت

ویژه نامه توسعه مدیریت

 

ردیف                                     ویژه نامه                                                                              دریافت فایل                       
1 ویژه نامه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی میدکو ۲۸ ارديبهشت ماه  99
2 مراسم تقدیر انجمن مدیریت ایران در مجتمع فولاد زرند 16بهمن ماه 98
3 دوره آشنایی با مدل جایزه مدیریت دانش انجمن مدیریت ایران 31تیرماه 98
4 گردهمایی جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه در فولاد بوتیا 22 تیرماه 98
5 ویژه نامه ششمین جایزه ملی بهره وری ایمیدرو 28 خردادماه 98
6 شاخص های بهره وری در سطح ملی 27 فروردین ماه 98