اخبار

جلسه دوره‌ای شورای اداری محیط زیست استان کرمان در مجتمع کک‌سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان تشکیل شد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

جلسه دوره‌ای شورای اداری محیط زیست استان کرمان در مجتمع کک‌سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان تشکیل شد.

جلسه دوره‌ای شورای اداری محیط زیست استان کرمان در مجتمع کک‌سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان تشکیل شد. در پایان این جلسه، مدیرکل و کارشناسان سازمان محیط زیست استان از پروژه زیست محیطی cdq  و برنامه‌های زیست محیطی انجام شده در راستای کنترل و استاندارد سازی وضعیت گازهای خروجی خط تولید کک بازدیدد کردند.

 

جلسه دوره‌ای شورای اداری محیط زیست استان کرمان در مجتمع کک‌سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان تشکیل شد.