هیئت مدیره، مدیران، مشاوران

مدیران فولادزرند ایرانیان

هیئت مدیره، مدیران، مشاوران
محمد رضا میر حبیبی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل