مزایده و مناقصه

مناقصه خردایش و سرند گندله ضایعاتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی

 

خردایش و سرند گندله ضایعاتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از شرایط مناقصه به نشانی اینترنتی: Zisco.midhco.com  مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس : 034-32468710-17    داخلی 1448 آقای اوجی تماس حاصل نمایند.