مزایده و مناقصه

خرید 60.000 تن بنتونیت مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی

موضوع مناقصه : خرید 60.000 تن بنتونیت مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از شرایط مناقصه به نشانی اینترنتی: Zisco.midhco.com  مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس : 034-32467810-17    داخلی 1448 آقای اوجی تماس حاصل نمایند.