پروژه مجتمع فولاد (STEEL COPLEX)

نام طرح / پروژه: پروژه مجتمع فولاد (STEEL COPLEX)
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1/7 میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان- 7 کیلومتری شهرستان زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۲ دي ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 2000
مساحت زمین: 390 هکتار
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: گندله آهن : 758 هزار تن سنگ آهن : 1/780 هزار تن آهن قراضه : 165 هزار تن کک : 626 هزار تن زغال خام : 270 هزار تن آب : 380 لیتر بر ثانیه برق: 136 مگاوات گاز طبیعی: 244/800 Nm3