محصولات و خدمات فنی و مهندسی فولادزرند

با محصولات فولاد زرند ایرانیان بیشتر آشنا شوید

بنزن

بنزن

اين ماده در مواد پلاستيکي ، رزين ،نايلون ، روغن هاي روان ساز،مواد رنگي،پاک کننده‌ها سموم آفت کش و..موجود است

موارد مصرف:

اين ماده در مواد پلاستيکي ، رزين ،نايلون ، روغن هاي روان ساز،مواد رنگي،پاک کننده‌ها سموم آفت کش و..موجود است

ريفرمينگ کاتاليستي: در اين روش گروهي از هيدرو کربن ها با دماي جوش 60 تا 200 درجه سانتي گراد در حضور کلريد پلاتينيوم و يا کلريد روهيديوم در دما 500 و فشار 8 تا 50 اتمسفر با هيدروژن ترکيب مي شوند. محصولات نهايي پس از جداسازي شامل بنزن مي شوند.

تولوئن هايدروآلکيلاسيون: در اين روش تولوئن به بنزن تبديل مي شود.

تسهيم نامتناسب تولوئن: در واحدهايي که توليد تولوئن و زايلن هر دو مدنظر باشند اين روش جايگزين خوبي براي روش هايدروآلکيلاسيون است.

کراکينگ بخار (steam cracking) : اين روش راه مناسبي براي توليد اتيلن و ساير آلکن ها از هيدروکربن هاي خطي و بزرگ است. بنزن محصول جانبي بعضي از اين واکنش ها از جمله پيروليز گازوييل است

ازمهمترين تاثيرات بنزن مي توان مسموميت خوني ، اثرات ژنتيکي و سرطان زايي را نام برد . بنزن سيستم عصبي بدن را تحت تاثير قرار مي دهد

:

بنزن مايعي است بي‌رنگ و خوشبو که در توليد صنعتي گروهي از مواد مانند پلي استايرن،لاستيک مصنوعي و نايلون استفاده مي‌شود. اين مايع در تهيه شوينده‌ها و رنگ‌ها نيز به‌ کار مي‌رود.بنزن متعلق به خانواده هيدروکربن‌هاست که هر مولکول آن 6 اتم کربن و 6 اتم هيدروژن دارد که يک آرايش حلقوي را بوجود مي‌آورند. اتم هاي کربن يکي در ميان با پيوند دوگانه به يکديگر متصل شده اند و فرمول شيميايي بنزن C6H6 است . اين آرايش حلقه بنزن ناميده مي‌شود که در بسياري از ترکيبات از جمله آسپيرين و ماده منفجره تي.ان.تي نيز وجود دارد. بنزن سمي و سرطانزا است. بنزن در طبيعت به دو ساختار صندلي و قايقي وجود دارد که ساختار صندلي ان غير قطبي بوده و ساختار قايقي قطبي مي‌باشد. ترکيباتي که در ساختار خود داراي حلقه بنزني باشند در خانواده هيدروکربن هاي آروماتيک قرار مي گيرند. بنزن را مايکل فارادي در سال 1825 ميلادي کشف کرد. بنزن در ابتدا از طريق حرارت دادن و قطران زغال‌سنگ و سپس تبديل بخار آن به مايع ب‌دست مي‌آمد اما امروزه بنزن را به مقدار زياد از نفت خام استخراج ميکنند. ساختار سيکلوهگزاتري ان براي بنزن نخست توسط August Kekulé در سال 1865 ارائه شد. در حدود يک دهه بعد اکثر شيميدان ها اين نظريه را تاييد کردند. با کشف الکترون در ميان سال هاي 1897 و 1906 بوسيله J. J. Thomson سه الکترون مشابه بين اتم هاي کربن در بنزن قرار داده شد. اولين بار در سال 1925 Sir Robert Robinson در دفاع از پايداري استثنايي اين ماده ، نظريه حلقه اي بودن مولکول را مطرح نمود

 

نام ماده:

1و3و5-سيکلو هگزاتري ان(1,3,5-cyclohexatriene)

نام تجاري:

بنزن(Benzene)

ساير اسامي:

بنزول, روغن کربن, سيکلوهگزاترين, فنيل هيدريد

تاريخچه:

بنزن مايعي است بي‌رنگ و خوشبو که در توليد صنعتي گروهي از مواد مانند پلي استايرن،لاستيک مصنوعي و نايلون استفاده مي‌شود. اين مايع در تهيه شوينده‌ها و رنگ‌ها نيز به‌ کار مي‌رود.بنزن متعلق به خانواده هيدروکربن‌هاست که هر مولکول آن 6 اتم کربن و 6 اتم هيدروژن دارد که يک آرايش حلقوي را بوجود مي‌آورند. اتم هاي کربن يکي در ميان با پيوند دوگانه به يکديگر متصل شده اند و فرمول شيميايي بنزن C6H6 است . اين آرايش حلقه بنزن ناميده مي‌شود که در بسياري از ترکيبات از جمله آسپيرين و ماده منفجره تي.ان.تي نيز وجود دارد. بنزن سمي و سرطانزا است. بنزن در طبيعت به دو ساختار صندلي و قايقي وجود دارد که ساختار صندلي ان غير قطبي بوده و ساختار قايقي قطبي مي‌باشد. ترکيباتي که در ساختار خود داراي حلقه بنزني باشند در خانواده هيدروکربن هاي آروماتيک قرار مي گيرند. بنزن را مايکل فارادي در سال 1825 ميلادي کشف کرد. بنزن در ابتدا از طريق حرارت دادن و قطران زغال‌سنگ و سپس تبديل بخار آن به مايع ب‌دست مي‌آمد اما امروزه بنزن را به مقدار زياد از نفت خام استخراج ميکنند. ساختار سيکلوهگزاتري ان براي بنزن نخست توسط August Kekulé در سال 1865 ارائه شد. در حدود يک دهه بعد اکثر شيميدان ها اين نظريه را تاييد کردند. با کشف الکترون در ميان سال هاي 1897 و 1906 بوسيله J. J. Thomson سه الکترون مشابه بين اتم هاي کربن در بنزن قرار داده شد. اولين بار در سال 1925 Sir Robert Robinson در دفاع از پايداري استثنايي اين ماده ، نظريه حلقه اي بودن مولکول را مطرح نمود.

موارد مصرف:

اين ماده در مواد پلاستيکي ، رزين ،نايلون ، روغن هاي روان ساز،مواد رنگي،پاک کننده‌ها سموم آفت کش و..موجود است.

مجتمع هاي توليدکننده:

پتروشيمي بندر امام     پتروشيمي بوعلي سينا     پتروشيمي برزويه   

خواص فيزيکي و شيميايي:

Molecular formula :C6H6

Molar mass: 78.11 g mol-1

 Appearance Colorless liquid

 Density :0.8765(20) g/cm3

 Melting point :5.5 °C, 279 K

, 42 °Boiling point :80.1 °C, 353 K, 176 °F

Solubility in water 0.8 g/L @25 °C

Viscosity 0.652 cP at 20 °C

 Dipole moment 0 D

 Flash point :-11 °C

مواد مرتبط:

آروماتيک

روشهاي توليد:

ريفرمينگ کاتاليستي: در اين روش گروهي از هيدرو کربن ها با دماي جوش 60 تا 200 درجه سانتي گراد در حضور کلريد پلاتينيوم و يا کلريد روهيديوم در دما 500 و فشار 8 تا 50 اتمسفر با هيدروژن ترکيب مي شوند. محصولات نهايي پس از جداسازي شامل بنزن مي شوند.

تولوئن هايدروآلکيلاسيون: در اين روش تولوئن به بنزن تبديل مي شود.

تسهيم نامتناسب تولوئن: در واحدهايي که توليد تولوئن و زايلن هر دو مدنظر باشند اين روش جايگزين خوبي براي روش هايدروآلکيلاسيون است.

کراکينگ بخار (steam cracking) : اين روش راه مناسبي براي توليد اتيلن و ساير آلکن ها از هيدروکربن هاي خطي و بزرگ است. بنزن محصول جانبي بعضي از اين واکنش ها از جمله پيروليز گازوييل است.

دياگرام فرآيند (PFD):

دياگرام توليد بنزن

واکنشهاي شيميايي:

 1- استخلاف الکترون دوستي آروماتيکي. براي مثال الکيلاسيون بنزن

 2- Hydrogeneration يا کاهش: در اين روش بنزن و مشتقاتش به سيکلوهگزان و مشتقاتش تبديل مي شوند.

اطلاعات ايمني:

ازمهمترين تاثيرات بنزن مي توان مسموميت خوني ، اثرات ژنتيکي و سرطان زايي را نام برد . بنزن سيستم عصبي بدن را تحت تاثير قرار مي دهد

 

گالری تصاویر