عنوان صفحه social responsibility

عنوان صفحه social responsibility

توضیحات :

 محل تحویل پیشنهادات:

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، حد فاصل چهارراه شفا و امام جمعه، برج پاسارگاد، طبقه 7، واحد 701

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های: 03432470986 و 03432470614 داخلی 119 آقای شهسواری پور تماس حاصل فرمائید.

نحوه ضمانت :

 الف) چک بانکی رمز دار یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت فولاد زرند ایرانیان یا واریز به حساب شماره 1-347995-8000-2003 بانک پاسارگاد، به نام شرکت فولاد زرند ایرانیان 

ب) ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت فولاد زرند ایرانیان

* مدت اعتبار تضمین های فوق: حداقل سه ماه و قابل تمدید باشد.

شرایط شرکت کنندگان :

 الف) تولید کنندگان داخلی دارای گواهینامه معتبر و مرتبط

ب) نمایندگان برندهای معتبر اروپایی دارای گواهی نامه های معتبر و مرتبط 

شرایط دریافت اسناد :

 الف) متقاضیان بایستی حداکثر تا مورخ 95/04/19 جهت دریافت اسناد با در دست داشتن اصل معرفی نامه شرکت و فیش واریزی به مبلغ 100،000 ریال به حساب شماره 1-347995-8000-2003 به نام شرکت فولاد زرند ایرانیان نزد بانک پاسارگاد به آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل چهارراه شفا و امام جمعه، برج پاسارگاد، طبقه 7، واحد 701 مراجعه نمایند.

ب) ارسال تصویر معرفی نامه شرکت و رسید بانکی به ایمیل آدرس: malishahsavari@yahoo.com و سپس دریافت اسناد از امور قراردادها از طریق ایمیل